Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Termékek Menü

Tenger, 50 ml

Ár:
2.490 Ft

100% natur levegő illatosító 

Elérhetőség: Raktáron
Várható szállítás: 2022. május 27.
Menny.:db

Leírás és Paraméterek

Illóolajos térpermet gyermekeknek a megnyugtató atmoszféráért - az impulzív érzelmi-akarati állapotok, kontrolltalanság esetén is kellemes érzetet biztosít  

GONDOSKODÓ KOMPONENSEK:  
narancsvirág hidrolátum, vetiver, bergamotte, atlaszcédrus, római kamilla, orvosi levendula, mandarin, benzoe, majoranna, édesnarancs illóolaj

100% természetes és bevizsgált panarom minőség Tengerlány: Iványi Emese 

HASZNÁLATA: 
 
• Használat előtt rázd fel, s igény szerinti mennyiséget permetezz a levegőbe!    
• Gyermekektől elzárva, száraz, hűvös, közvetlen napfénytől, hőtől védett helyen tárolandó. Nem szabad lenyelni, csak külső használatra! Szembe és nyálkahártyára ne kerüljön!

INCI ÉS TERMÉKINFORMÁCIÓK

ÖSSZETÉTEL

Aqua, Ethanol, Citrus aurantium amara flower water, Vetiveria zizanioides root oil, Cedrus atlantica wood oil, Anthemis Nobilis Flower Oil, Lavandula angustifolia oil, Citrus reticulata peel oil, Styrax benzoe resin extract,

Origanum Majorana flower oil, Citrus bergamia peel oil expressed, Citrus aurantium dulcis peel oil, Limonene*, Linalool*
 
*természetes illóolajok komponense


EGYÉB INFORMÁCIÓ 

A TENGER térpermet ugyan 100% természetes összetevők felhasználásával készült, ugyanakkor az összes levegőillatosító termékre kivétel nélkül a hazai és európai kémiai biztonságról szóló jogszabályok és rendelkezések vonatkoznak – így rá is. Ennek megfelelően a lehetséges kockázatok és veszélyek elkerülése érdekében az alábbi figyelmeztetések érvényesek a termékre:

 

H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H315 Bőrirritáló hatású.
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

EUH208 Limonene-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
EUH208 Linalool-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. 

P102 Gyermekektől elzárva tartandó
P210 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P241 Robbanásbiztos [elektromos/szellőztető/világító/…]  berendezés használandó

P242 Szikramentes eszközök használandók
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P301+P310 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
P303+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P331 TILOS hánytatni.
P333+P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P337+313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
P362 A szennyezett ruhadarabot le kell vetni.
P403+P235 Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.
P405 Elzárva tárolandó.

 

Azaz mindez rendeltetésszerű  - levegőillatosítás - és biztonságos használatot  kíván meg a gyakorlatban:

• Gyermekektől elzárva, száraz, hűvös, közvetlen napfénytől, hőtől védett helyen tárolandó! 

• Nem szabad lenyelni, csak külső használatra! 
• Szembe és nyálkahártyára ne kerüljön!